DASK’ta teminat teminat tutarı 1 milyon 272 bin TL’ye yükseltildi

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) açıklamasına göre, 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunun 13’üncü maddesi çerçevesinde her yıl kurum tarafından güncellenen Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği kapsamında sigorta ve inşaat sektörlerindeki değişen koşullara ve yeniden yapım maliyetlerine göre sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedelleri yeniden tespit edildi.

Kurum, Zorunlu Deprem Sigortasında değişen ekonomik koşullar nedeniyle hak sahiplerinin menfaatlerinin korunması amacıyla primlerin ve teminatların aylık olarak enflasyonla güncellenmesini sağlayarak primlerin ve teminatların yıl içerisinde değer kaybetmesini önlerken, tarife oranlarını da güncellendi. Bununla uyumlu olarak azami teminat tutarı da güncellenerek, azami teminat tutarı 640 bin TL’den 1 milyon 272 bin TL’ye yükseltildi. Sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedeli, betonarme konutlar için 3 bin16 TL’den 6 bin TL’ye, diğer konutlar için 2 bin 80 TL’den 4 bin TL’ye çıkartıldı.

Aralık ayında SEDDK tarafından yapılan düzenleme ile birlikte, zorunlu trafik sigortası primlerinin 2024 Mayıs döneminden itibaren hasar maliyet endeksine göre güncellenmesine yönelik düzenleme yapılmıştı.

Türkiye’de, Zorunlu Deprem Sigortası poliçe sayısı 2023 yılında 11,7 milyona (yüzde 59 sigortalılık oranı) ulaşırken, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde bugüne kadar zorunlu deprem sigortası kapsamında sigortalılara yaklaşık 35 milyar TL ödeme gerçekleştirildi.

Yeni tarife düzenlemesi ile SEDDK sigortalıları deprem nedeniyle yaşanabilecek zor günlerde daha da güçlü bir şekilde desteklemeye devam edecek.

SEDDK’nın Resmi Gazete’de yayımlanan Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğine göre de Zorunlu Deprem Sigortası asgari prim tutarları, risk grubuna göre birinci gruptan yedinci gruba sırasıyla 979 TL, 869 TL, 739 TL, 693 TL, 521 TL, 370 TL ve 252 TL’den az olamayacak şekilde güncellendi. Yeni tutarlar 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Tebliğ kapsamında sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedelleri, her ay Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bir önceki ay açıklanan aylık 2003=100 Temel Yıllı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi oranında artırılacak. Açıklanan oranın sıfırın altında olması durumunda, söz konusu oran sıfır olarak alınacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x